บริการของ ชีวา วัฒนะ

ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ

ที่พักฟื้นสำหรับผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาล ที่ดูแลโดยทีมงานแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน ท่ามกลางความอบอุ่น บรรยากาศธรรมชาติ

บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

บริการ

นัดเข้าชมสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ชีวา วัฒนะ แบบฟอร์มนัดหมาย